W zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności będą mogły zasiadać tylko osoby z odpowiednim wykształceniem.

Tak wynika z wchodzącego dziś w życie § 1 pkt 8 rozporządzenia z 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 224, poz. 1803). Od 2014 r. w skład komisji ds. orzekania o niepełnosprawności będzie mógł zasiadać pracownik socjalny tylko jeśli ukończy kolegium pracowników służb społecznych lub studia wyższe na kierunku praca socjalna. Dotychczas prawo takie zyskiwał także pracownik, który ukończył studia na kierunku pedagogika, politologia i nauki społeczne, psychologia lub socjologia. Wyjątek od nowej zasady będzie dotyczył pracownika, który do 31 grudnia 2013 r. ukończy studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie. Ci absolwenci też będą mogli uzyskać zatrudnienie jako pracownicy socjalni i stać się członkami powiatowych lub wojewódzkich zespołów ds. orzekania.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 1 października 2010 r.