W sprawie, w której zapadło przedmiotowe orzeczenie funkcjonariusz Policji został skierowany na badania lekarskie, przy czym na skierowaniu widniały dwie daty ich wykonania. Spór dotyczył zaś wymierzenia funkcjonariuszowi kary dyscyplinarnej za niezachowanie terminu badań, a co za tym idzie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W ocenie komendanta miejskiego Policji, takie zachowanie dezorganizuje czasowo pracę służby.
Odmiennego zdania były sądy administracyjne obu instancji, które zakwestionowały wyciąganie konsekwencji dyscyplinarnych z niewykonania niejednoznacznego polecenia służbowego .

Zobacz także: Lekarz medycyny pracy nie ograniczy zakresu obowiązków badanego pracownika>>

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 11 marca 2011 r., Leszek Jaworski