Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan

Konsumenci lepiej niż w styczniu, a także lepiej niż w całym 2016 r., oceniali w lutym 2017 r.  zmiany sytuacji finansowej w swoich gospodarstwach domowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przyszłość (najbliższe 12 miesięcy) też ich nie niepokoi.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Jedno jest pewne - konsumenci uwierzyli, że funkcjonują już na rynku pracownika. To pierwszy raz od września 2008 r., gdy liczba gospodarstw domowych uważających, że nie ma zagrożenia wzrostem bezrobocia jest większa od liczby tych gospodarstw, które się tego obawiają. Taka sytuacja powinna sprzyjać wzrostowi wydatków konsumpcyjnych. Tym bardziej, że nigdy jeszcze nie było tak dobrych ocen zdolności do oszczędzania. Co prawda ciągle liczba konsumentów uważających, że nie są w stanie zwiększać oszczędności jest większą od liczby konsumentów deklarujących takie możliwości, ale nigdy (poza styczniem br.) saldo ocen dotyczących oszczędzania pieniędzy nie było tak „dobre". To także powinno sprzyjać decyzjom konsumpcyjnym gospodarstw domowych.

Źródło: Konfederacja Lewiatan