Nowe kierunki studiów to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy i wynik zmian w biznesie.

W tym roku akademickim uczelnie znów przygotowały nowe propozycje studiów podyplomowych. Na przykład Krakowska Szkoła Biznesu UEK prowadzi rekrutację na nowe kierunki: Audyt i kontrola wewnętrzna – zarządzanie procedurami w zapobieganiu nadużyciom, oszustwom i przestępstwom, Komunikacja w biznesie, Marketing firmy usługowej, Public Relations – instrument komunikacji marketingowej, Zarządzanie europejskimi służbami zatrudnienia. Również Zachodniopomorska Szkoła Biznesu proponuje nowości: Akademię Coachingu, Zarządzanie bezpieczeństwem i Zarządzanie ośrodkami Spa i wellness (wydziały zamiejscowe w Świnoujściu i w Kołobrzegu). – To nie jest tak, że jest alternatywa pomiędzy studiami MBA, a podyplomowymi. Jeśli ktoś jest zdeterminowany, aby pracować np. w finansach i ma przekonanie, że to jego przyszłość, powinien poszerzać wiedzę w tym kierunku, wybierając specjalistyczne studia podyplomowe. MBA zaś pozwalają spojrzeć na przedsiębiorstwo szeroko i uzmysławiają, jak wyglądają powiązania między działami, jak powinna wyglądać komunikacja w firmie, jaka jest np. rola finansów czy marketingu – uważa prof. Witold Bielecki, prorektor ALK.

Źródło: pb.pl, 21 lutego 2011 r., Dorota Czerwińska