Podwyżki dla strażaków, funkcjonariuszy BOR i strażników granicznych
\

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przesłało na Radę Ministrów projekty rozporządzeń w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Straży Granicznej. Łącznie podwyżki otrzyma około 46,5 tys. funkcjonariuszy służb podległych MSW. Policjanci i żołnierze otrzymali podwyżki w lipcu 2012 r.

Zgodnie z projektowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów i ministra spraw wewnętrznych funkcjonariusze Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej otrzymają od października 2012 r. po 300 zł brutto podwyżki. Poszczególne formacje otrzymają na podwyżki odpowiednio: Straż Graniczna – 16.438 tys. zł, Państwowa Straż Pożarna – 30.226 tys. zł, Biuro Ochrony Rządu – 2.256 tys. zł, Służba Więzienna – 27.240 tys. zł. Podwyżki otrzyma łącznie około 46,5 tys. funkcjonariuszy BOR, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Po podwyżce przeciętne uposażenie funkcjonariuszy służb mundurowych (wraz z nagrodą roczną) wzrośnie i będzie wynosiło średnio: w Straży Granicznej – 4.402 zł, w Państwowej Straży Pożarnej - 4.280 zł, w Biurze Ochrony Rządu – 4.539 zł. Aktualnie przeciętnie uposażenie wynosi: dla Straży Granicznej – 4.067 zł, dla Państwowej Straży Pożarnej – 3.945 zł, a dla Biura Ochrony Rządu – 4.204 zł.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.msw.gov.pl, stan z dnia 5 października 2012 r.

Data publikacji: 5 października 2012 r.