PKPP Lewiatan o urlopach rodzicielskich
\

Zdaniem PKPP Lewiatan proponowany przez rząd wydłużony urlop dla rodziców musi być rzeczywiście urlopem rodzicielskim, a nie przedłużonym urlopem macierzyńskim, aby nie pogarszał sytuacji kobiet na rynku pracy.

PKPP Lewiatan podkreśla, że aby propozycja wydłużenia urlopu dla rodziców do 12 miesięcy była skutecznym rozwiązaniem, ważna jest kwestia zapewnienia kobietom, które w większości będą korzystały z tego udogodnienia, bezpieczeństwa na rynku pracy. Propozycja wprowadzenia 12-miesięcznego urlopu rodzicielskiego, płatnego w wysokości 80 proc, jako alternatywa do 6-miesięcznego urlopu macierzyńskiego, płatnego w wysokości 100 proc. może przyczynić się do pogorszenia sytuacji kobiet na rynku pracy. Zdaniem ekspertów PKPP Lewiatan wybór, które z obojga rodziców będzie korzystać z przysługującego prawa, będzie fikcją, gdyż głównym powodem podjęcia decyzji będzie bodziec ekonomiczny. W przeważającej większości par, wynagrodzenie mężczyzny jest wyższe (często znacząco) niż kobiety. Rezygnacja z 20 proc. płacy kobiety, z ekonomicznego punktu widzenia, będzie korzystniejsza niż rezygnacja z 20 proc. wynagrodzenia mężczyzny. Jak zauważa Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan, aby podział obowiązku opieki nad dzieckiem stał się faktem, niezbędne jest rozdzielenie prawa do przedłużonej części urlopu rodzicielskiego i związanego z tym zasiłku, na część przysługującą wyłącznie kobietom (np. 3 miesiące) oraz na część, która należy się mężczyznom (np. 3 miesiące). Przy czym niewykorzystanie swojego uprawnienia skutkowałoby jego przepadnięciem, a nie przejściem na drugiego rodzica. Możliwość pracy w niepełnym wymiarze etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego pozytywnie wpłynie na łączenie życia zawodowego z rodzinnym i obniży ryzyko trudnego powrotu do pracy po okresie absencji związanej z opieką nad dzieckiem. Niemniej, nie każde stanowisko pracy może być dzielone, co z perspektywy pracodawcy stanowi duże utrudnienie. Dlatego Lewiatan proponuje, aby ograniczenie wymiaru etatu podczas urlopu macierzyńskiego wymagało zgody pracodawcy lub wyłączenie przypadków, w których podział stanowiska pracy jest niemożliwy, bądź znacznie utrudniony ze względu na specyfikę wykonywanych zadań.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 12 listopada 2012 r.

Data publikacji: 12 listopada 2012 r.