Niezależny ośrodek badawczy, promujący dobre praktyki i etykę w biznesie "The Ethisphere Institute" po raz kolejny opublikował listę 131 najbardziej etycznych firm świata. Na liście znalazła się jedna polska firma - PKN Orlen.

Tytuł "The World’s Most Ethical Company" przyznawany jest od 10 lat przez grono międzynarodowych specjalistów w dziedzinie etyki biznesu i dobrych praktyk handlowych. W ocenie poszczególnych przedsiębiorstw eksperci biorą pod uwagę m.in. takie obszary jak ład korporacyjny, odpowiedzialność społeczna, budowanie kapitału ludzkiego, rozwiązania na rzecz rozwoju innowacyjności. Tytuł przyznawany jest na rok - po tym czasie firmy mogą poddać się ponownej weryfikacji.

Na liście znalazła się tylko jedna polska firma - PKN Orlen, nagrodzona przez instytut po raz trzeci z rzędu.

"The Ethisphere Institute" jest niezależnym ośrodkiem badawczym, który promuje dobre praktyki i etykę w biznesie, a także zarządzanie z poszanowaniem najwyższych standardów w relacjach z pracownikami, partnerami biznesowymi, inwestorami i regulatorami rynku.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 17 marca 2016 r.