Propozycje zgłaszane w tym zakresie przez PIP zakładają wprowadzenie taryfikatora kar za konkretne naruszenia (na wzór przepisów o transporcie drogowym) oraz ich zróżnicowanie w zależności np. od liczby zatrudnionych pracowników. Takie propozycje popierają związki zawodowe (z takich samych przyczyn, które wymienia PIP), ale sceptycznie oceniają je pracodawcy.
Jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna", do propozycji tej sceptycznie podchodzą m.in. eksperci Pracodawców RP. Według ich stanowiska, zróżnicowanie wysokości kar będzie oznaczać nierówne traktowanie podmiotów. Kara powinna zależeć od zakresu i skali naruszeń.