W 2013 r. wydali oni 1.512 decyzji w związku ze stwierdzonymi podczas kontroli naruszeniami przepisów bhp przy ręcznych pracach transportowych. Wydane decyzje dotyczyły 12.406 pracowników. Mandaty karne, którymi ukarano pracodawców opiewały na łączną kwotę 66.400 zł.
Wśród zbadanych przez PIP wypadków przy pracy przy ręcznych pracach transportowych, do których doszło w 2013 r. 12 było wypadkami ze skutkiem śmiertelnym, a 14 zakończyło się ciężkimi obrażeniami ciała.
Dane za 2014 r. pozwalają przypuszczać, że sytuacja nie uległa znaczącej poprawie. Do dnia 3 czerwca 2014 r. nieprawidłowości w dziedzinie ręcznych prac transportowych stwierdzono w 746 decyzjach inspektorów pracy. Dotyczyły one 6.018 pracowników. Nałożone grzywny wyniosły 22.300 zł.
Do najczęściej spotykanych uchybień należało nieprzestrzeganie dopuszczalnych norm przy przemieszczaniu ciężarów w transporcie ręcznym zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn oraz brak rozwiązań organizacyjno-technicznych w celu wyeliminowania (ograniczenia) ręcznego przemieszczania ładunków. Najwięcej decyzji dotyczyło braku lub nieodpowiedniego przygotowania instrukcji bezpiecznego wykonywania ręcznych prac transportowych.
W I kwartale br. doszło do 2 wypadków przy pracy przy ręcznych pracach transportowych, które zakończyły się ciężkimi obrażeniami ciała poszkodowanych. W tym samym okresie nie odnotowano wypadku śmiertelnego.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.