Pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego odbyło się 14 grudnia w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczyła w nim premier Beata Szydło oraz marszałkowie Sejmu i Senatu. „Wierzę głęboko, że strona społeczna, pracodawców i rządowa wspólnie wypracują dużo dobrych rozwiązań dla Polek i Polaków” – mówiła szefowa rządu.

"Przez ostatnie 8 lat Polacy nie byli wysłuchiwani tak, jak na to zasłużyli. Projekty obywatelskie były odrzucane bez jakiejkolwiek rozmowy i dyskusji – mówiła premier Beata Szydło. Szefowa rządu zaznaczyła przy tym, że dialog jest bardzo potrzebny, bo Polacy chcą rozmowy. Ważne jest to, by rozmowa ta kończyła się konkluzjami, które będą wprowadzane w życie, żebyśmy polepszali byt naszych obywateli i zapewniali szybki rozwój naszej ojczyzny – podkreślała.

Premier Beata Szydło na inaugurującym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego mówiła również, że wielkim osiągnięciem wolnej Polski jest możliwość wyrażania różnych opinii, również tych krytycznych. Ważne jest tylko, byśmy umieli z tej krytyki wyciągać odpowiednie wnioski – znaczyła premier.

Dzisiaj próbujemy w Polsce zrealizować program, co do którego umówiliśmy się w wyborach z obywatelami – mówiła premier Beata Szydło. Rozwiązania, które będą poruszane na forum Rady dotyczą m.in. rynku pracy, rozwoju czy wzrostu wynagrodzeń. Kwestie te są ważne zarówno dla pracodawców, strony rządowej, jak i społecznej. Szefowa rządu zaznaczyła, że wszystkie trzy strony będą się wzajemnie wsłuchiwać w swój głos i wypracowywać korzystne rozwiązania ponad podziałami politycznymi. Chcemy, żeby Polska rozwijała się na tyle szybko, by wszyscy polscy obywatele, nie tylko wybrane grupy, mogli z tego korzystać – podsumowała premier.

Rada Dialogu Społecznego została powołana przez Prezydenta RP w dniu 22 października 2015 r. na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Instytucja ta stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

Źródło: www.premier.gov.pl; www.mpips.gov.pl, stan z dnia 15 grudnia 2015 r.