Acas wyjaśnia szczególne zasady, które stosuje się do młodocianych pracowników. Coraz więcej pracodawców planuje zatrudniać młodych pracowników, Acas zatem dzieli się radami, które pomogą uniknąć pracodawcom tak dramatycznych sytuacji, jak sprawa stażysty, który mieszkał w namiocie przed siedzibą ONZ.

Serwis pośrednictwa pracy wyjaśnia zatem pracodawcom szczególne zasady, jakich powinni przestrzegać zatrudniając młodych:

- odpowiednia ilość czasu wolnego w każdym tygodniu,

- odpowiednie wynagrodzenie,

- przestrzeganie norm czasu pracy dotyczących w UK młodocianych pracowników,

- umożliwienie im dalszego kształcenia się,

- ograniczenie pracy w nocy,

Stewart Gee z Acas powiedział: "wielu młodych ludzi w ich pierwszym miejscu pracy nie będzie świadomych swoich praw pracowniczych i mogą czuć się wykorzystywani w pracy, jeśli traktowani są inaczej niż starsi koledzy”.

Więcej: www.cipd.co.uk/pm/peoplemanagement/b/weblog/archive/2015/08/14/five-things-employers-can-do-to-stop-young-workers-feeling-exploited.aspx

Źródło: People Management, stan z dnia 24 sierpnia 2015 r.