W dniach 8-9 czerwca 2015 roku w Warszawie na Stadionie Narodowym odbędzie się XV Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Program przewiduje specjalną sesję pt. "ZUS dla biznesu", którą poprowadzą przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sesja podzielona będzie na dwa półgodzinne bloki tematyczne.

1. Możliwości bezzwrotnego dofinansowania obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy

2. Układy ratalne dla tych, którzy mają problemy w opłacaniu składek.

W trakcie trwania pierwszego dnia Forum przedsiębiorcy będą także mogli skorzystać z indywidualnych porad przedstawicieli ZUS na stoisku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Porady dotyczyć będą tematyki ubezpieczeń, składek, jak również zasiłków i świadczeń długoterminowych. Nie zabraknie także eksperta od programu Płatnik.

Wydarzeniu temu towarzyszyć będzie organizowane przez ZUS webinarium - "seminarium" internetowe dotyczące najnowszej wersji programu Płatnik. Będzie ono dostępne 8 czerwca przez portal Polskiego Radia. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy nie mogą uczestniczyć w targach, będą mogli zapoznać się z Programem Płatnik oraz zadać pytania ekspertom ZUS.

XV Forum Edukacyjne MSP odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2015 r. w Centrum Kongresowym na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Tegoroczne Forum MSP poświęcone będzie dwóm tematom:

- I dzień Forum - stanowić będzie oficjalne otwarcie dla nowej perspektywy wdrażania funduszy oraz dogodną możliwość do zapoznania się z działaniami wdrażanymi przez PARP i oferowanymi przedsiębiorcom w ramach 2 programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Polska Wschodnia (PO PW).

- II dzień Forum - prezentacji najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w firmach poprzez pryzmat projektów realizowanych przez PARP.

Źródło: www.parp.gov.pl, stan z dnia 28 maja 2015 r.