Priorytetem dla Państwowej Inspekcji Pracy będzie m.in. zwalczanie wypadków w firmach. Jest to możliwe dzięki informacjom otrzymywanym z ZUS.

– Priorytety zostały jasno określone w programie działania inspekcji na rok 2011 – mówi w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej Anna Tomczyk, od 17 maja 2011 r. nowy główny inspektor pracy. – Należą do nich: poprawa stanu bezpieczeństwa pracy, w tym przede wszystkim obniżenie wskaźnika wypadkowości w pracy oraz poprawa praworządności w stosunkach pracy. Cel strategiczny, tj. znaczące zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, realizujemy poprzez nadzór i kontrole, ale też w coraz szerszym zakresie poprzez popularyzację bezpiecznych postaw i zachowań w środowisku pracy. W połowie czerwca rozpocznie się trzecia edycja kampanii „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki i poślizgnięcia”. W drugiej połowie roku natomiast ruszamy z dwuletnią kampanią „Poznaj swoje prawa w pracy”, z którą chcemy dotrzeć do osób zatrudnionych w gospodarce narodowej na podstawie umowy o pracę.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2 czerwca 2011 r., Łukasz Guza