Outsourcing procesów HR
\

Coraz większą popularność pośród pracodawców zyskuje outsourcing procesów i funkcji HR. Wydzielenie określonych zadań na zewnątrz przedsiębiorstwa znacząco obniża koszty jego działalności, a tym samym podnosi atrakcyjność oferowanych usług. Wiąże się to z szeregiem korzyści wynikających z tytułu przeniesienia odpowiedzialności i ma bezpośredni wpływ na wzrost efektywności oraz konkurencyjności firmy.

Korzystanie z outsourcingu procesów i funkcji HR oznacza dla pracodawców, nie tylko zmniejszenie ponoszonych kosztów i optymalizację działań, ale również zyskanie czasu, który mogą poświęcić na pozostałe, korowe dla firmy, zadania. Z tego innowacyjnego rozwiązania korzysta większość międzynarodowych firm działających w Polsce. Chętnie wdrażają je przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, logistyką, sprzedażą, czy też promocją. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, coraz więcej firm z zakresu doradztwa personalnego tworzy oddzielne komórki specjalizujące się w outsourcingu procesów i funkcji HR. Korzyści, które mogą wnieść do przedsiębiorstw korzystających z ich usług są cenne.

Więcej: www.hrstandard.pl/2014/02/24/outsoursing-procesow-hr-codziennosc-czy-trend

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 24 lutego 2014 r.

Data publikacji: 24 lutego 2014 r.