Prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +6%. Prognoza po korekcie sezonowej wynosi +6% i niewiele się zmieniła w porównaniu z I kwartałem 2012 r. W ujęciu rocznym wynik obniżył się o 6 pkt. procentowych. Z przewidywań pracodawców zostały zdjęte wahania sezonowe. Dzięki temu zabiegowi łatwiej jest obserwować długoterminowy trend rynkowy. Wszelkie komentarze wyników Barometru Perspektyw Zatrudnienia opierają się na danych dostosowanych sezonowo.

Źródło: www.hrstandard.pl