Przepisy nie rozstrzygają, czy ojcowie bliźniaków mogą otrzymać nie jeden, a dwa tygodnie urlopu ojcowskiego. Zdaniem prawników rozstrzygną o tym sądy.
Ponad 11 tys. ojców, którym w ubiegłym roku przy jednym porodzie urodziło się co najmniej dwoje dzieci, może wnioskować do pracodawcy o udzielenie tygodnia urlopu ojcowskiego na każde z nich. Obowiązujące od 1 stycznia przepisy Kodeksu pracy, uprawniające do korzystania z takiego urlopu, nie określają wprost, jaki wymiar wolnego przysługuje ojcom, którym urodziły się np. bliźnięta lub trojaczki. Przewidują jedynie, że pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze tygodnia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. - W mojej ocenie pracownik ojciec ma prawo jedynie do jednego tygodnia urlopu ojcowskiego nawet jeśli urodziły się bliźnięta. Gdyby ustawodawca chciał uzależnić okres urlopu ojcowskiego od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie, wówczas wyraźnie by to wskazał, tak jak przypadku urlopów macierzyńskich – mówi Katarzyna Dulewicz, partner w kancelarii CMS Cameron McKenna. Podobną opinię w tej sprawie przedstawiło Ministerstwo Pracy.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 8 stycznia 2010 r.