W Dzienniku Ustaw z dnia 26 listopada br. opublikowano tekst jednolity ustawy o systemie oceny zgodności.

W obwieszczeniu z dnia 19 listopada 2014 r. (Dz. U. poz. 1645) Marszałek Sejmu RP ogłosił tekst jednolity ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Załączony do obwieszczenia tekst jednolity ustawy uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 102, poz. 586), 2) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367), 3) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), 4) ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 898), 5) ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz. 822) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 13 listopada 2014 r.

Opracowanie: Jarosław Zasada, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 27 listopada 2014 r.