Podwyższenie z 5 do 30 proc. limitu środków, jakie OFE mogą ulokować za granicą prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ocenia negatywnie. Mówiąc wprost, to narażenie na większe ryzyko oszczędności ubezpieczonych – mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK NSZZ „S”.
W swojej opinii „Solidarność” zwraca uwagę, że OFE obracają środkami z kapitałowej części składki na ubezpieczenie społeczne w obowiązkowym, a nie dobrowolnym systemie ubezpieczenia społecznego. Tym bardziej państwo powinno gwarantować bezpieczeństwo funduszy, z których będą wypłacane przyszłe emerytury. Zdaniem związku w takiej sytuacji konieczne jest wprowadzenie rozwiązań zwiększających wpływ członków Otwartych Funduszy Emerytalnych na ochronę gromadzonego za pośrednictwem OFE ich kapitału emerytalnego np. poprzez utworzenie subfunduszy o różnym profilu ryzyka z zachowaniem prawa wyboru wskazanego modelu inwestowania w całym okresie oszczędzania. Szczególną ochroną powinny być objęte środki zgromadzone w OFE w okresie bezpośrednio poprzedzającym przejście na emeryturę.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl