W dniu 18 września 2013 r. został ogłoszony komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego (Mon. Pol. poz. 746). Zgodnie z komunikatem, w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE będzie wynosiła 4,51%.