4 grudnia br. w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2015 r. rodziny wielodzietne, niezależnie od osiąganych dochodów, otrzymały dokument zapewniający im specjalne uprawnienia.

Program ma objąć rodziny, w których rodzic (rodzice) lub małżonkowie rodziców wychowują co najmniej troje dzieci poniżej 18. roku życia, a w przypadku dzieci uczących się lub studiujących – poniżej 25. roku życia. Dzieci spełniające te kryteria mają zachować uprawnienia pomimo zmniejszania się liczby dzieci w rodzinie wielodzietnej – np. w przypadku ukończenia przez jedno z rodzeństwa 25. roku życia. W przypadku rodzin posiadających dzieci o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, Karta będzie przyznawana bez względu na ich wiek. Do otrzymania Karty będą też uprawnieni rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Dokument ma być wydawany bezpłatnie na czas nieokreślony przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Rada Ministrów proponuje, by dokument przyznawał prawo do zniżek m.in. w niektórych muzeach, rezerwatach przyrody i obiektach rekreacyjno-sportowych, a także w opłatach paszportowych. Posiadacze Kart mają też otrzymać 37-proc. ulgę na jednorazowe przejazdy koleją i 49-proc. na bilety miesięczne. Wnioskodawca proponuje też przyznanie tym osobom prawa bezpłatnego wstępu do parków narodowych.

Rząd zakłada, że uprawnienia dla posiadaczy kart będą mogły przyznawać także jednostki podległe samorządom oraz przedsiębiorstwa prywatne. Każdy uczestnik programu będzie mógł posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Do trzeciego czytania projektu ustawy Sejm przystąpi w bloku głosowań.

www.sejm.gov.pl