Zgodnie z projektem, od października tego roku placówki służby zdrowia będą mogły, na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, uzyskać elektroniczne potwierdzenie prawa pacjenta do świadczenia zdrowotnego w ramach ubezpieczenia w NFZ. Jeśli jednak nie będzie możliwości potwierdzenia prawa do ubezpieczenia numerem PESEL, pacjent będzie mógł przedstawić dotychczasowy dokument, np. druk ZUS RMUA, legitymację rencisty lub emeryta. Może też złożyć oświadczenie, że jest ubezpieczony.
Projekt przewiduje również przeniesienie na NFZ ryzyka ponoszenia kosztów usług medycznych udzielonych osobie nieuprawnionej. Jeśli placówka medyczna udzieli świadczenia pacjentowi, którego prawo do usługi zostało potwierdzone, a później okaże się, iż nie był on jednak ubezpieczony, to Fundusz nie będzie mógł odmówić jej rozliczenia.
Przewidywana jest także poprawa wiarygodności oraz jakości danych gromadzonych i przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.

 

Źródło: www.premier.gov.pl