Od marca świadczenia emerytalne i rentowe wzrosną nie o 2,7 proc., jak przewidywał rząd, ale o 3,1 proc. Oznacza to podwyżkę emerytur średnio o 53 zł.

Główny Urząd Statystyczny poinformował wczoraj, że w 2010 r. pensje, po odliczeniu inflacji, wzrosły o 1,5 proc. 13 stycznia ZUS ogłosił, że w ubiegłym roku wzrost cen dla gospodarstw emerytów i rencistów wyniósł, w stosunku do 2009 r., 2,8 proc.

Według obliczeń Gazety Prawnej, średnia emerytura z ZUS, która wynosi obecnie 1724 zł brutto, wzrośnie od przyszłego miesiąca o 53,4 zł. Natomiast przeciętna wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy, wynosząca 1204 zł, wzrośnie o 37,3 zł. Wyższe będą także kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.

GUS podał również, wysokość tzw. kwoty bazowej, od której zależy wysokość świadczeń przyznawanych przez ZUS.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bartosz Marczuk, 10 lutego 2011 r.