Ustawa dopuszcza pracę (świadczenie usług) w niedzielę i święta wykonywaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeśli usługi te będą odbierane za granicą w dniach, które są tam dniami pracy, a w naszym kraju dniami wolnymi.

Zmienione przepisy kodeksu pracy zezwalają na pracę w niedziele i święta, wykonywaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz urządzeń telekomunikacyjnych m.in. poczty elektronicznej i telefonów. Świadczenie takich usług jest dopuszczalne pod warunkiem, że są one odbierane poza Polską w dniach, które są tam dniami pracy, a w naszym kraju dniami wolnymi. Zmiana ma pomóc w rozwoju centrów biznesowych wykonujących usługi na rzecz przedsiębiorców, u których obowiązują różne kalendarze świąt i strefy czasowe.

Pracodawca ma obowiązek zrekompensować tę pracę innym dniem wolnym od pracy.