W dniu 23 maja 2012 r. zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M. P. poz. 323).

Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji zasiłku, w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 13 stycznia 2012 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2011 r. w stosunku do 2010 r. wyniósł 104,3 proc. Od 1 czerwca wysokość zasiłku dla bezrobotnych wzrośnie więc o 4,3 proc.

Źródło: www.monitorpolski.gov.pl