6 maja obradowała Rada Polityki Senioralnej, działająca przy MPiPS.

- Realizujemy długofalową politykę senioralną. Weszła ona już do świadomości Polaków – powiedział podczas obrad minister Władysław Kosiniak-Kamysz. – To w dużej mierze zasługa członków Rady, którzy w swoich środowiskach efektywnie działają na rzecz polityki wobec osób starszych.

Minister przypomniał najważniejsze elementy polityki senioralnej, do których należą Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) i wieloletni Program Senior-WIGOR.

Miejsce seniorów w powstającym dokumencie „Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-20” omówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera. – Demografia wytyczyła nowe zadania: poprawę komfortu zdrowotnego osób starszych i profilaktykę zdrowego starzenia się, obejmującą promocję zdrowia. Dążymy do stworzenia kompleksowego systemu opieki zdrowotnej dla osób starszych, zaczynającego się od lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej – powiedziała minister Małecka-Libera.

Członkowie Rady Polityki Senioralnej zapoznali się także z planowanymi działaniami w polityce społecznej, mającymi wpływ na politykę senioralną oraz dyskutowali nad strategią powstawania Rad Seniorów i ich rolą w środowiskach lokalnych.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 7 maja 2015 r.