Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda uczestniczyli w konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, którą tradycyjnie już Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” zorganizował w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, a Państwowa Inspekcja Pracy objęła honorowym patronatem.

Tegoroczna konferencja, która odbyła się 27 kwietnia br., miała dać odpowiedź na pytanie: czy wewnątrzzakładowy nadzór nad warunkami pracy jest wystarczający? Nad problemem tym pochylili się uczestnicy spotkania, a wśród nich przedstawiciele m.in. OIP we Wrocławiu, dolnośląskiej „Solidarności” oraz Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOB BIP.

W swoim wystąpieniu Iwona Hickiewicz podkreśliła wagę sprawnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które przynosi korzystne skutki nie tylko w obszarze samego przedsiębiorstwa, ale także w wymiarze krajowym i ogólnoeuropejskim. Szefowa inspekcji zwróciła uwagę na znaczenie wewnątrzzakładowego nadzoru nad bhp, który dopełnia nadzór pełniony przez organy państwa. Wskazała na niezaprzeczalny dorobek społecznej inspekcji pracy w zakresie działań zmierzających do poprawy warunków bhp. Podkreśliła, że pomimo społecznego nadzoru nad bezpieczeństwem, odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników ponosi pracodawca jako organizator pracy. Przewodniczący Piotr Duda wskazał na zagrożenia, które niesie za sobą stałe uelastycznianie zatrudnienia.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 29 kwietnia 2015 r.