Obalanie mitów - najnowsze opracowanie NBP
\

Młodzi pracownicy nie żądają wygórowanych pensji, poszukujący nowej pracy nie działają tylko z pobudek finansowych, inwestycje nie sprzyjają powstawaniu miejsc pracy – to tylko niektóre wyniki z najnowszego opracowania NBP „Badanie ankietowe rynku pracy”.

Opracowanie NBP obaliło wiele mitów dotyczących polskiego pracownika. Jednym z nich jest przekonanie, że w dobie tak dużego bezrobocia ludzie nie chcą zmieniać pracy. Tak nie jest. Jedna czwarta pracowników poszukuje nowego zatrudnienia. Innym mitem jest przeświadczenie, że ludzie chcą zmienić swoją pracę kierując się pobudkami wyłącznie finansowymi. Wprawdzie ponad połowa poszukujących nowego zatrudnienia czyni to z powodów finansowych, jednak pozafinansową motywację wykazuje jedna piąta tych, którzy chcą zmienić pracę.

Inny mit – młodzi pracownicy mają wygórowane wymagania dotyczące zarobków. Tymczasem oczekiwania płacowe pracowników w wieku 18-25 lat są niższe niż ze starszych grup.

Nie jest też prawdą, że inwestycje sprzyjają powstawaniu nowych miejsc pracy. Z 217 przebadanych przez NBP firm, które stworzyły w ub.r. nowe miejsca pracy, jedynie 47 odpowiedziało, że było to wynikiem inwestycji w innowacje. 101 – że chce zwiększyć produkcję bez ponoszenia nakładów na inwestycje. W jednej czwartej firm, które zainwestowały w innowacyjne rozwiązania nastąpiła redukcja zatrudnienia.

Niestety wraz z wiekiem i zdobywaniem doświadczenia zawodowego nie wzrasta wysokość pensji. Według badania NBP tylko przez pierwsze 5-10 lat większe kwalifikacje przekładają się na zwiększenie zarobków. Po 30 r.ż. oczekiwania finansowe stabilizują się.

I jeszcze jeden niepokojący wynik. Aż jedna trzecia bezrobotnych nie rejestruje się w urzędach. Część z nich pracuje dorywczo w szarej strefie. Dla nich status bezrobotnego byłby obciążeniem. Inna grupa nie rejestrujących się to ci, którzy stracili lepsze stanowiska pracy i teraz jest im trudno się odnaleźć.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 23 września 2013 r.

Data publikacji: 23 września 2013 r.