Wyrok dotyczy specjalistycznej przychodni medycznej wykonującej różnego rodzaju badania medyczne, które pomagały pracodawcy podjąć decyzję o zatrudnieniu pracownika na określonym stanowisku. Przychodnia uznała, że badania psychologiczne są zwolnione z VAT, bo można je zaliczyć do badań wykonywanych na zlecenie pracodawcy, takich jak badania wzroku, słuchu czy krwi.

Z kolei izba skarbowa w Bydgoszczy twierdziła, że badania psychologiczne pracownika nie są zwolnione z VAT, bo nie mają bezpośredniego związku z leczeniem. Zdaniem izby celem takich badań jest tylko dostarczenie pracodawcy informacji potrzebnej dla podjęcia decyzji o zatrudnieniu pracownika na określonym stanowisku, np. na stanowisku kierowcy, operatora dźwigu, ciągnika itp.
Przychodnia złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który przyznał jej rację. Uznał, że badania psychologiczne pracownika są usługami w zakresie opieki medycznej i na tej podstawie są zwolnione z VAT. Sąd podkreślił też, że te badania mają takie same znaczenie, jak inne badania lekarskie wykonywane na zlecenie pracodawcy.
Izba zaskarżyła ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale we wtorek NSA oddalił jej skargę (sygn. I FSK 1350/12). W uzasadnieniu wyroku sędzia Grażyna Jarmasz wyjaśniła, że badania psychologiczne są zwolnione z VAT i nie muszą mieć bezpośredniego związku z leczeniem. Należy je zaliczyć do grupy badań z zakresu medycyny pracy - dodała sędzia.