W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych określono: 1) wzór zawiadomienia, którym rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych informuje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o szkoleniach dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w których brał udział (załącznik nr 1); 2) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (załącznik nr 2); 3) sposób i tryb wnoszenia opłaty za szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Opłatę za szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wnosi się na rachunek bankowy jednostki prowadzącej szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.
Omawiane rozporządzenie wejdzie w życie 30 listopada 2015 r.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.