Jak powiedział dziennikarzom minister sprawiedliwości Marek Biernacki, resort liczy, że dzięki nowej formie konsultacji online uda się nawiązać dialog z obywatelami.

Pomysł - powstały we współpracy z resortem nauki i szkolnictwa wyższego - polega na tym, że to obywatele mają wskazać ministerstwu zawody czy też formy działalności gospodarczej, w których występują jeszcze przeszkody do ich uprawiania, a które można usunąć bez szwanku dla właściwego wykonywania tych profesji. Pomysł zyskał roboczą nazwę "czwartej transzy deregulacji".

Jak mówił Biernacki, trudno określić, kiedy zakończą się prace nad tą transzą, bo chodzi o to, by obywatele mogli wskazać autentyczne problemy, a urzędnicy wypracować ich rozwiązanie. "To nie może krótko trwać" - dodał.

Resort opracował przystępny formularz, w którym obywatel, instytucja lub organizacja pozarządowa, może wpisać swoje propozycje. "Będą one ocenione przez ministerialnych ekspertów i na tej podstawie zostanie wypracowana propozycja zmian przepisów, która będzie ponownie poddana konsultacjom" - mówił wiceminister sprawiedliwości Stanisław Chmielewski. Formularz jest już dostępny na stronach ministerstwa (www.ms.gov.pl).

Jak podkreślił Biernacki, zarówno jemu, jak i ministerstwu nauki, zależy na tym, by powszechna stała się możliwość podpisywania przez wyższe uczelnie umów z niektórymi samorządami zawodowymi, dzięki czemu ukończenie uczelni staje się równoznaczne z uzyskaniem uprawnień zawodowych. Jako przykład podał absolwentów akademii morskiej, którzy mimo posiadania dyplomu inżyniera-nawigatora, muszą jeszcze zdawać państwowy egzamin. "To niepotrzebne" - ocenił.

Deregulacja dostępu do niektórych zawodów była sztandarowym projektem poprzedniego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. Za jego czasów przygotowano trzy pakiety nowelizacji ustaw dotyczących łącznie 246 zawodów, dostęp do których został w całości lub w części ułatwiony. Pierwsza transza, obejmująca 51 zawodów, została już uchwalona. Sejm pracuje nad drugą, dotyczącą 91 profesji. W przyszłym roku gotowa ma być trzecia transza, dotycząca wykonywania 104 zawodów. Nad kolejną pracuje resort gospodarki. (PAP)