24 listopada Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w wykorzystaniu ulg podatkowych na dzieci. Z nowych regulacji skorzysta ponad milion polskich rodzin.

Nowe przepisy umożliwiają skorzystanie z ulgi rodzinom, które do tej pory - z uwagi na zbyt niskie dochody - nie mogły jej otrzymać. Została podwyższona także wysokość ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko.

Zmienione kwoty ulgi od nowego roku podatkowego będą wynosić:

- 1112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko,

- 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,

- 2700,00 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

Oznacza to, że rodzina z czwórką dzieci będzie mogła odliczyć w zeznaniu podatkowym maksymalnie 6 924,12 zł. Osoby uprawnione do ulgi na dzieci otrzymają zwrot nadpłaconego podatku oraz zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podlegających odliczeniu.

Wprowadzone zmiany poprawiają sytuację rodzin wielodzietnych, szczególnie tych o niskich dochodach.

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 25 listopada 2014 r.