Stosowanie nowych rozwiązań technologicznych pośrednio przyczynia się do wzrostu zagrożenia wypadkami przy pracy. Zagrożenia te są szczegółowo analizowane przez Państwową Inspekcję Pracy, która ma za zadanie dostosować do nich działania profilaktyczne. Mając na względzie bezpieczeństwo w branży energetycznej, główny inspektor pracy zaproponował wypracowanie wspólnej koncepcji działania na rzecz ochrony przeciwwybuchowej w elektrowniach i elektrociepłowniach.

Szef PIP apelował m.in. o modernizację systemów kontroli czystości paliwa tak, aby zminimalizować możliwość pojawienia się w strumieniu paliwa części obcych (metalicznych i niemetalicznych), wprowadzenie systemu kontroli termowizyjnej temperatury elementów taśmociągów służących do transportu paliwa czy dokonanie analizy rozwiązań technicznych dotyczących zastosowania odcięcia między młynem węglowym i zasobnikiem trzykotłowym w celu zablokowania możliwości przedmuchu ognia lub fali gorącego powietrza z młyna do zasobnika.

Na inicjatywę głównego inspektora pracy odpowiedziały 32 elektrownie i elektrociepłownie. Apel przyniósł wymierne rezultaty w dziedzinie bhp, bowiem w dziewięciu zakładach przeprowadzono modernizację systemu kontroli czystości paliwa, w pięciu obniżono temperaturę mieszanki pyłowo-węglowej, przy której następuje „wypadnięcie młyna”, w jednym natomiast zbudowano system tłumienia wybuchu w młynie węglowym.

Źródło: Inspektor pracy 2010, nr 9, s. 10-11, Jerzy Wlazło