Polskie społeczeństwo będzie się starzeć najszybciej w Europie, stąd konieczność wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia opiekuńczego i zapewnienia opieki osobom niesamodzielnym. 7 września przedstawiono założenia do ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.
Przewidują one wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia opiekuńczego (od ryzyka niesamodzielności), stopni niesamodzielności, przypisanie im rodzaju i wysokości świadczeń oraz wprowadzenie czeku jako promesy płatności. Ubezpieczenie opiekuńcze miałoby być wprowadzone od 2011/2012 roku. Świadczenie opiekuńcze byłoby opłacane – jak wynika z założeń – ze składki pracowników, rolników i prowadzących działalność gospodarczą. Na świadczenia te przekazane zostałyby także środki przeznaczane obecnie na opiekę długoterminową. Składka – w założeniach – miałaby być niska. Jej wysokości nie podano. Uprawnione do świadczeń opiekuńczych byłyby osoby dorosłe i niesamodzielne, które w wyniku utraty niezależności „fizycznej, psychicznej lub umysłowej wymagałyby niezbędnej opieki i pomocy w codziennych czynnościach życiowych przez okres powyżej 6 miesięcy". Najwięcej osób niesamodzielnych jest wśród osób starszych. Już teraz 5 mln osób przekroczyło 65 lat, a 1,3 mln ma ponad 80. Natomiast do roku 2030 liczba osób powyżej 65. roku życia wzrośnie o 63%, natomiast tych, którzy ukończyli 80. lat – o 126%. W ocenie PKPP Lewiatan, „nałożenie na firmy czy obywateli nowych obciążeń fiskalnych, kiedy wszyscy nadal odczuwają skutki kryzysu, wymaga szczególnej rozwagi i wyliczenia kosztów takiej operacji". PKPP Lewiatan zaznaczyła, że jeszcze nie wiadomo, kto będzie ponosił koszty ubezpieczenia: pracownik czy pracodawca.
Źródło: wnp.pl, 8 września 2010 r.