Nowa forma wsparcia przewidziana jest w projekcie nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114), który ma być rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów, podaje gazeta.  Dodatek jest przewidziany dla osób, które z różnych powodów nie mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego. Dotyczy to np. matek bezrobotnych lub studiujących oraz zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.
Czytaj: Już niebawem korzystne zmiany w świadczeniach rodzinnych

 

Pomoc ma wynosić 1 tys. zł miesięcznie i ma być wypłacana przez rok po urodzeniu dziecka. Nowa wersja projektu przewiduje, że świadczenie rodzicielskie będzie wliczane do kryterium dochodowego przy ubieganiu się o inne formy pomocy finansowej przysługujące na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r., np. zasiłek na dziecko. Świadczenie rodzicielskie nie będzie zależne od wysokości dochodu rodziny.

Jak podaje „DGP”, zmodyfikowany projekt przewiduje też, że w przypadku, gdy osoba będzie jednocześnie spełniać przesłanki do uzyskania świadczenia rodzicielskiego oraz pielęgnacyjnego (dziecko urodziło się niepełnosprawne), będzie musiała wybrać jedno z nich.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej>>>