Nowa definicja słowa lider
\

Według najnowszych badań “lider” to nie osoba zajmująca wysokie stanowisko w organizacji, a osoba, która ma wpływ na otoczenie i uzyskuje świetne wyniki w biznesie.

Badania dotyczące definicji lidera zostały przeprowadzone przez the American Management Association na 1200 ankietowanych (senior menedżerów) z ponad 40 krajów świata. 53% ankietowanych postrzega lidera nie na podstawie jego pozycji w firmie, a na podstawie wpływu, który potrafi wywrzeć. 14% badanych twierdzi, że liderem jest osoba, która osiąga nieprzeciętne wyniki w pracy, a fakt czy zarządza innymi ludźmi nie ma tu znaczenia.

Oto kilka stwierdzeń, które zawierała ankieta – obok, procent badanych, którzy zgodzili się z danym stwierdzeniem.

Liderem jest każdy, kto wywiera wpływ na grupę, niezależnie od stanowiska (39%).

Liderem jest każdy, kto zarządza grupą pracowników (17%).

Liderem jest osoba, która osiąga nieprzeciętne wyniki w pracy, a fakt czy zarządza innymi ludźmi nie ma tu znaczenia (14%).

Liderem jest każdy, kto pełni funkcję menedżera lub wyższą (13%).

Źródło: www.hrreporter.com/articleview/18418-leader-now-defined-more-broadly-survey, stan z dnia 16 lipca 2013 r.

Data publikacji: 16 lipca 2013 r.