"Jak wynika z ogłoszonych właśnie przez GUS danych w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), ten pierwszy wyniósł 27,2 proc., a drugi 22,5 proc. To oznacza, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który rósł w latach 2006–2012, by potem spaść w 2013 r. i I kw. 2014 r., zaczął ponownie rosnąć.
 
Zdaniem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) dane GUS pokazują, że obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. zmiany w systemie wspierania pracodawców zatrudniających osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi nie spowodowały pogorszenia sytuacji tej grupy na rynku pracy".
 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna