Nieobecni na rynku pracy
\

Do 2030 roku polski rząd planuje zwiększyć poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych o 20-30 punktów procentowych – w szczególności na otwartym rynku pracy. To oznacza, że firmy już teraz powinny planować w swoich strategiach HR-owych narzędzia, dzięki którym będą mogły wykorzystać potencjał osób niepełnosprawnych.

Główne czynniki przesądzające o zatrudnieniu tych osób, to przede wszystkim korzyści finansowe związane z nieopłacaniem składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i uzyskaniem dofinansowania – to główne wioski z analizy tematycznej Nieobecni na rynku pracy, przygotowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Osoby z niepełnosprawnościami to w Polsce nadal ułamek zatrudnionych na otwartym rynku pracy – obecnie to 465 tys. osób z 2,1mln populacji z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym. Głównymi barierami związanymi z otwarciem się pracodawców na różnorodnych pracowników pozostają: niewiedza i obawa przed nieznanym oraz niewielka popularność narzędzi umożliwiających ich zatrudnianie.

Więcej: www.hrstandard.pl/2013/08/23/nieobecni-na-rynku-pracy

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 26 sierpnia 2013 r.