Tematem spotkania była organizacja ćwiczeń zaplanowanych przez Służbę THW w dniach 26 – 28 września br. na terenie Bornego Sulinowa w powiecie szczecineckim, przy współudziale sił i środków Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie. Scenariusz ćwiczeń zakłada m.in.: rozwiązywanie problemów występujących podczas przepraw granicznych w czasie akcji ratowniczych prowadzonych w innych krajach oraz przepompowywanie wody na duże odległości ze szczególnym uwzględnieniem bezkolizyjnych przepraw układów wężowych przez drogi publiczne.