(Nie) zawsze wyższa emerytura dla rolników
\

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 3 października 2012 r. sygn. III UZP 4/12 wypowiedział się, iż brak jest możliwości zwiększania podstawy wymiaru emerytury za okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w których rolnik był zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Zgodnie z art. 26 w związku z art. 26 a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wysokość ustalonej emerytury ulega zwiększeniu za okresy opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe, o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wątpliwości interpretacyjne budził wówczas obowiązujący przepis art. 40 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin. Zgodnie z tym przepisem rolnik, który rozpoczął prowadzenie gospodarstwa rolnego przed ukończeniem 35 roku życia zwolniony był z opłacania składki przez okres pierwszych 5 lat prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Należy dodać, iż ustawa z dnia 27 października 1977 r. została uchylona przez przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Podsumowując emerytura ustalona zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie ulega zwiększeniu na podstawie art. 26a tej ustawy za okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w których rolnik zwolniony był od obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników na podstawie art. 40 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin.

Opracowanie: Małgorzata Skibińska

Źródło: www.sn.pl, stan z dnia 11 października 2012 r.

Data publikacji: 11 października 2012 r.