Według Harvard Business Review niewłaściwe obsadzenie stanowisk jest przyczyną 80 proc. rotacji w firmie. Jakby tego było mało, zatrudnienie osoby z kompetencjami niedopasowanymi do organizacji i stanowiska negatywnie wpływa na jakość pracy i obniża morale zespołu, co w perspektywie długoterminowej generuje ogromne straty finansowe. Tymczasem wystarczy uważnie słuchać, analizować wypowiedzi oraz zachowania kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej, aby uniknąć zatrudnienia niewłaściwej osoby.

Kandydat może być czarujący i z wprawą PR-owca udzielać takich odpowiedzi, jakie chcielibyśmy usłyszeć, lub mieć referencje, które wprawią nas w zdumienie. Eliot Burdett, CEO amerykańskiej firmy rekrutacyjnej Peak Sales Recruiting i HR-owiec z 25-letnim doświadczeniem, zebrał odpowiedzi kandydatów, które powinny zaalarmować rekrutującego i skłonić go do zastanowienia się, czy aby na pewno powinien go zatrudnić.

1. Kandydat krytykuje byłego pracodawcę / szefa – owszem, firma, współpracownicy jak i sama praca może przyprawiać o ból głowy. Jednak profesjonalista nie pozwala sobie na obrażanie czy agresywne wyrażanie swojego niezadowolenia z sytuacji w obecnej lub byłej firmy.

2. Kandydat zrobił jedynie powierzchowny research – nie zna podstawowych faktów o organizacji, w której ubiega się o pracę, jej produktów czy oferowanych usług. W świecie, w którym informacja jest dostępna na kliknięcie myszką, jest to niezwykle rażąca postawa. Nieprzygotowany kandydat, który nie potrafi zdefiniować swojej przyszłej roli w organizacji, nie będzie wartościowym pracownikiem.

3. Ma problem z lojalnością – zmiana pracy jest normalna, jednak jeśli kandydat zmienia pracę raz na pół roku, nie świadczy to dobrze ani o jego wyborach, ani zaangażowaniu.

4. Nie jest punktualny – spóźnienie na rozmowę kwalifikacyjną jest niedopuszczalne. Kandydat powinien pojawić się około 5 minut wcześniej, a w przypadku okresu próbnego, również nigdy nie wychodzić z pracy przed czasem.

5. Przypisuje sobie wszystkie sukcesy – nie jest ważne, jak wysokie kwalifikacje i umiejętności ma kandydat. Jeśli otwarcie deklaruje, że pracował za cały zespół, wszystkie dobre pomysły pochodziły od niego, może to oznaczać, że nie tylko jest zbyt pewny siebie, ale również będzie miał problem z pracą zespołową i akceptacją przez współpracowników.

6. Nie potrafi mówić o swoich słabościach – ludzie, którzy odnieśli sukces charakteryzują się dużą refleksyjnością. Potrafią trafnie analizować i punktować swoje słabe strony po to, aby nad nimi pracować. Jeśli kandydat twierdzi, że nigdy nie popełnił błędu to znaczy, że mija się z prawdą albo jest bezkrytyczny w stosunku do swojej osoby.

Więcej: hr.blr.com/HR-news/Discrimination/Interviewing/6-Red-flags-every-interviewer-needs-to-know

Źródło: www.hr.blr.com, stan z dnia 23 października 2015 r.