Indeks zaufania pracowników Gi Group (Employee Labour Trust Index), który obrazuje zaufanie pracowników do ich otoczenia: instytucji, w których pracują, kolegów z pracy, szefów czy polityków wyniósł we wrześniu 39,98 punktów. Jesteśmy nieco lepsi niż Hiszpanie (39,45 pkt.) i Włosi (39,75 pkt.), za to wyraźnie mniej ufni niż Niemcy (najwyższy wskaźnik), których indeks, jako jedyny z badanych krajów przekroczył granicę 50 pkt. i wyniósł dokładnie 51,01 punktów. Z problemami na rynku pracy zmaga się cała Europa, co odzwierciedla średnia ze wszystkich krajów (43,37 pkt.).