Gminy mają miesiąc na ponowne przejrzenie wniosków rodzin, które starają się o świadczenia rodzinne po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Jeszcze do wczoraj można było składać w gminach skargę o wznowienie postępowania w sprawie dotyczącej przyznania zasiłku rodzinnego na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca (sygn. akt P 45/08). Teraz w ciągu miesiąca gminy ponownie sprawdzą sytuację dochodową rodziny i wydadzą decyzję o ewentualnym przyznaniu zaległego zasiłku. Do większości gmin nie zgłosiło się jednak wielu zainteresowanych. Zakwestionowany przez TK par 17 ust. 2 rozporządzenia z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. nr 105, poz. 881 z późn. zm.) dotyczył ustalania dochodu rodziny. Nie pozwalał on utracić jej dochodu, jeżeli w tym samym roku kalendarzowym, poprzedzającym okres zasiłkowy, nastąpiło zmniejszenie dochodu i uzyskanie innego. Obecnie, zgodnie z wytycznymi resortu pracy, gmina musi pomniejszyć dochód rodziny w tej części, która nie znajduje pokrycia w nowym uzyskanym dochodzie.
Źródło: Gazeta Prawna, Michalina Tobolewska, 11 sierpnia 2009 r.