Wynagrodzenie podstawowe połowy pracowników produkcyjnych nie przekroczyło poziomu 2 500 PLN brutto, a co czwarty zarabiał ponad 2 846 PLN brutto – wynika z danych najnowszego XIV raportu płacowego dla stanowisk produkcyjnych 2011 opublikowanego przez Sedlak & Sedlak.

Pracownicy produkcyjni zatrudnieni w firmach z kapitałem polskim zarabiali o ok. 10% mniej niż ich koledzy z przedsiębiorstw zagranicznych. Płace na omawianym stanowisku w polskich jednostkach wyniosły 2 282 PLN, w podmiotach z obcym kapitałem – 2 541 PLN. Na jakim poziomie kształtowały się wynagrodzenia pracowników produkcyjnych z różnych branż? Do najlepiej opłacanych należeli zatrudnieni w branży chemicznej. Zarobki połowy z nich przekroczyły 2 997 PLN, a co czwarty otrzymywał ponad 3 580 PLN miesięcznie. Na drugim miejscu, z medianą wynagrodzeń w wysokości 2 685 PLN, znaleźli się pracownicy sektora automotive. Najmniej zarabiali pracownicy produkcyjni w firmach z branży elektronicznej i elektrotechnicznej. Płace połowy z nich wyniosły mniej niż 1 987 PLN, a jedna czwarta otrzymywała poniżej 1 763 PLN brutto.

Źródło: inf. pras. redakcji wynagrodzenia.pl, 4 października 2011 r.