Innowacyjny projekt zrealizowany przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych został wyróżniony tytułem Ambasadora EFS 2012 podczas zorganizowanej w środę przez regionalny samorząd konferencji, podsumowującej efekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W nagrodzonym projekcie uczestniczyły 32 osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 45 lat, w większości niepełnosprawni z powiatu elbląskiego. Otrzymały one indywidualne wsparcie zdrowotne, psychologiczne i zawodowe. Efektem tych działań było zdobycie zatrudnienia i utrzymanie się na rynku pracy przez 22. uczestników.

Realizacja elbląskiej inicjatywy związanej z walką z bezrobociem osób niepełnosprawnych trwała ponad dwa lata i kosztowała 1,9 mln zł. Została doceniona również przez Komisję Europejską i znalazła się w finale konkursu Regio Stars, promującego dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania.

Od początku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w woj. warmińsko-mazurskim podpisano z beneficjentami ponad 1,7 tys. umów o łącznej wartości prawie 1,3 mld zł. Region - jak podkreślił uczestniczący w środowej konferencji marszałek województwa Jacek Protas - osiągnął jeden z najwyższych w kraju stopień wykorzystania funduszy unijnych.

Dotychczas prawie 4 tys. przedsiębiorstw otrzymało dofinansowanie na realizację projektów szkoleniowych. W sumie w szkoleniach uczestniczyło ok. 20 tys. osób. Wsparcie dostało też ponad 200 ośrodków przedszkolnych, a 350 szkół objęto programami rozwojowymi.

W regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozostało jeszcze do wykorzystania w przyszłym roku ok. 350 mln zł. Samorząd planuje przeznaczyć te środki głównie na aktywizację i wzmacnianie rynku pracy.