W czasie gali uhonorowano także laureatów tegorocznej edycji konkursu „Buduj Bezpiecznie” oraz przyznano tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”.
- Państwowa Inspekcja Pracy od kilku lat konsekwentnie rozwija i doskonali działania prewencyjno-promocyjne wspierające przedsiębiorców w procesie podnoszenia standardów bezpieczeństwa pracy – powiedziała Iwona Hickiewicz.
W roku 2015 do konkursu „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej” przystąpiło na terenie województwa śląskiego siedemnastu pracodawców.
W kategorii pracodawców zatrudniających do 50 pracowników laureatem został Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielinie. Firma Aperam Steinless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich wygrała wśród pracodawców zatrudniających od 51 do 250 osób. Wśród największych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników pierwsze miejsce zajęła Spółka Akcyjna ROSOMAK z Siemianowic Śląskich.
Tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” na terenie województwa śląskiego w 2015 r. zajął Krystian Włosek, zakładowy społeczny inspektor pracy w Spółce Akcyjnej ROSOMAK z Siemianowic Śląskich.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.