Prezydent Andrzej Duda wraz z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą wręczyli 22 laureatom konkursu certyfikaty „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Wśród nagrodzonych znalazły się duże firmy, takie jak Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA czy Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, a także zakłady opieki zdrowotnej, szkoły i przedszkola.
– Z mojej perspektywy nominowanie firmy do konkursu przez pracowników oznacza, że pracodawca nie korzysta z umów cywilnoprawnych w warunkach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę, wypłaca na czas wynagrodzenie, dba o odpoczynek gwarantowany przepisami prawa pracy oraz zapewnia bezpieczeństwo pracy – podkreślił główny inspektor pracy Roman Giedrojć w piśmie gratulacyjnym skierowanym do nagrodzonych pracodawców i organizatorów konkursu, który przekazał na ręce przewodniczącego Piotra Dudy. – Inspekcja pracy traktuje pracodawców, którzy wzorowo układają swoje relacje z załogą, jak partnerów. Nie ma bowiem możliwości znaczącego podniesienia poziomu praworządności w stosunkach pracy bez udziału i zaangażowania pracodawców. Cieszę się, że NSZZ „Solidarność”, który jest organizatorem konkursu, dostrzega i promuje tę ważną rolę przedsiębiorców.
Konkurs został zainicjowany przez „Solidarność” w 2008 roku. Pierwszą jego edycję objął patronatem honorowym prezydent Lech Kaczyński, a w uroczystości wręczenia nagród również brał udział Roman Giedrojć jako ówczesny zastępca głównego inspektora pracy. Od tamtej pory konkurs co roku odbywa się pod patronatem urzędującego prezydenta RP. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.Zgłoszeń do konkursu dokonują organizacje NSZZ „Solidarność” działające w zakładach pracy oraz zarządy przedsiębiorstw. Spośród nich Komisja Certyfikacyjna wyłania laureatów. Wyróżniony certyfikatem pracodawca ma prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat.