Podczas gali zorganizowanej 3 lutego br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Bronisław i Anna Komorowscy wręczyli statuetki i dyplomy w konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny”. W uroczystości wzięła udział Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

Celem prezydenckiego konkursu dla pracodawców jest upowszechnianie i promowanie najlepszych praktyk, które ułatwiają pracownikom godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Rozwiązania, które nagrodzono, to m.in.: elastyczny czas pracy, możliwość wykonywania obowiązków służbowych z dzieckiem na terenie firmy lub zdalnej pracy z domu, tworzenie przyzakładowych przedszkoli, dofinansowanie opieki nad dzieckiem (np. żłobka lub niani), organizowanie szkoleń dla rodziców, a także pomoc w adaptacji po nieobecności związanej z urlopem rodzicielskim.

Laureatami konkursu zostali: w kategorii do 49 pracowników - firma Vermiculite Poland, w kategorii od 50 do 249 pracowników - firma Wessling Polska sp. z o.o. oraz w kategorii powyżej 250 pracowników - LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Nutricia Polska sp. z o.o.

Prezydent Bronisław Komorowski podziękował wszystkim, którzy współtworzą dobry klimat dla rodziny i wprowadzają rozwiązania sprzyjające polskiej rodzinie. Zwrócił uwagę na rolę, jaką odgrywają w tym kontekście rząd, parlament, samorządy i sami pracodawcy. Pogratulował wyróżnionym „praktycznego udowodnienia, że można biznes i działalność gospodarczą w sposób umiejętny godzić i łączyć ze wszystkimi innymi funkcjami, a także umożliwiać łączenie funkcji zawodowych i rodzicielskich pracownikom”.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 5 lutego 2015 r.