W dniu 12 listopada 2014 r. Prezes GUS ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2014 r. wyniosło 3781,14 zł. Wpłat na PFRON pracodawca dokonuje w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% tego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. 

Zobacz także: Nie będzie likwidacji PFRON-u