Polskie Stowarzyszenie Mentoringu korzystając  z gościnności Wyższej Szkoły Łazarskiego uruchamia Akademickie Centrum Mentoringu, w ramach którego już jesienią bieżącego roku otwarte zostaną pierwsze, kompleksowe studia podyplomowe w Polsce z zakresu  mentoringu. Program studiów został opracowany wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Mentoringu oraz Collegium Wratislaviense – wiodące ośrodki popularyzacji tej metody w Polsce. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do korzystania z  mentoringu jako jednej z najbardziej skutecznych metod rozwojowych,  zarówno w sferze biznesu, jak i rozwoju osobistego oraz stworzenie środowiska mentorskiego, które będzie  wyznaczało standardy tej metody w Polsce. Założeniem studiów, co jest wyjątkowe w skali całego kraju, jest kształcenie zarówno mentorów, jak i koordynatorów programów mentorskich w organizacjach.  

Krystyna Błocka Sowińska, kierownik studium, dodaje: „Unikalna oferta Szkoły Mentoringu umożliwi poznanie dwóch ścieżek specjalizacji mentorskiej: zarówno wiedzy, narzędzi i postaw związanych z bezpośrednim podjęciem się roli mentora przez uczestników, jak i z rzetelnym przygotowaniem ich do roli koordynatora programów mentorskich w organizacjach. Stąd też, po dającej fundament do dalszego działania części teoretyczno - treningowej Szkoły, uczestnicy, pod okiem superwizorów, rozpoczną praktykę mentorską w wybranej prze siebie specjalizacji: mentora lub koordynatora programów mentorskich”. 
 
Drugi cel Szkoły Mentoringu to wymiana doświadczeń i katalogowanie najlepszych praktyk, co będzie realizowane przez cykl spotkań i warsztatów z osobami, które mają w Polsce wybitne doświadczenia w ramach pracy tą metodą. Ważnym elementem Szkoły będzie również przygotowywanie kazusów (case study) mentorskich przez uczestników, które będą wspierały proces wymiany doświadczeń i budowania wiedzy mentorskiej w Polsce. Celem Szkoły jest również tworzenie aktywnej sieci absolwentów podzielających i promujących wartości ważne dla partnerów Szkoły: Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu, Collegium Wratislaviense i Uczelni Łazarskiego. 
 
Studia prowadzone są przez promotorów i prekursorów mentoringu w Polsce, do których należą m.in.: Krystyna Błocka-Sowińska, Tomasz Chyrchel, Piotr Czekierda, Zbigniew Kieras, Jakub Lewandowski, Joanna Malinowska Parzydło, Elżbieta Rosiak, Marcin Szala,  Grzegorz Skibiński.
 
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące kierunku znajdują się tutaj