Porozumienie między Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej a Biurem Gospodarczo-Kulturalnym Tajpej w Warszawie w sprawie programu wymiany kulturalno-edukacyjnej dla osób młodych weszło w życie 1 grudnia 2014 r. W związku z tym, od 1 grudnia jest możliwe składanie aplikacji do udziału w programie (umowa typu "Work and Holiday Scheme").

Roczny limit uczestników wynosi dwieście osób. Czas pobytu to 12 miesięcy. Uczestnicy programu będą zwolnieni z obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę, jednak może mieć ona wyłącznie charakter tymczasowy.

Program skierowany jest do osób w wieku od 18 do 30 lat. Udział w programie umożliwi połączenie wypoczynku z pracą. Program jest rozwiązaniem dla osób zainteresowanych poznaniem kultury i stylu życia mieszkańców Tajwanu oraz pozwala na rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki np. języka chińskiego, z możliwością podjęcia pracy zarobkowej, mającej charakter dodatkowy w stosunku do głównego - turystycznego i kulturoznawczego celu pobytu. Udział w programie umożliwia podjęcie płatnego zatrudnienia bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 2 grudnia 2014 r.